Kaja, koordinátorka našej Komunity bola nominovaná Bratislavským dobrovoľníckym centrom na morálne ocenenie Srdce na dlani 2018. To jej síce o chlp ušlo, zato však dostala ďakovný list za svoju prácu.