Rožňavská skupinka sa dozvedela, že jej mesto bojuje s problémom nezáujmu občanov o participatívny rozpočet. Pritom je to skvelý nástroj na zapojenie verejnosti do procesu rozhodovania o časti rozpočtu. Verejnosť môže stáť pri tvorbe konkrétnych projektov, ale aj ich následnom výbere či monitoringu. Naša skupinka bola presvedčená, že nezáujem pramení z nevedomosti, preto v apríli 2019 zorganizovala stretnutie pre občanov a občianky, kde všetko poriadne vysvetlili. Skupinka s mestom spolupracuje aj naďalej a vy si zaujímavé informácie môžete pozrieť tu.