1. ročník Protikorupčnej akadémie

Absolventi a projekty prvého ročníka

V roku 2021 sme úspešne zrealizovali prvý ročník Protikorupčnej akadémie. Na jej konci stojí 20 mladých absolventov, ktorí sa počas troch mesiacov zúčastnili mnoho prednášok, diskusií a workshopov. Svoju púť ukončili zrealizovaním projektov z oblastí ako je vzdelávanie, verejná kontrola, osveta či investigatíva.

Partnermi a zároveň odbornými garantmi prvého ročníka boli viaceré renomované organizácie a inštitúcie: spravodajský portál Aktuality, Investigatívne centrum Jána Kuciaka, advokátska kancelária AGM partners, Akadémia kritického myslenia, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, reklamná agentúra Diorama.

Absolventské projekty

Investigatívna reportáž

Zrekonštruovaný zimný štadión v Prešove po rokoch hostí hokejovú extraligu. Len málokto vie, že štadión v posledných rokoch zažil podozrivý prenájom, drahú rekonštrukciu na základe problematických dodatkov a ďalšie podozrivé prepojenia. Investigatívnu reportáž v podobe relácie “Cez čiaru” k tomu spracoval posledný absolvent Protikorupčnej akadémie.

Daniel Šoltis (Prešov)
projekt: lokálna investigatíva
téma: Problematická rekonštrukcia zimného štadióna v Prešove.
link na reportáž: SME.sk

Články

Vysvetliť zložitú tému a odprezentovať svoje zistenia či postrehy formou článku si vybrali dvaja absolventi Protikorupčnej akadémie. Prvý projekt sa týka etických dilem a odbornej úvahy či aj jednoduché rozhodnutia v bežnom živote z nás môžu urobiť korupčníka. Druhý projekt predstavuje výsledky z dotazníkového prieskumu v prostredí vysokých škôl týkajúci sa vnímania korupcie na Slovensku.

Ignác Brosch (Lipany)
projekt: Etické dilemy druhých alebo do akej miery zodpovedáme za svet okolo nás.
link na článok: Denník N blog

Denisa Augustínová (Nitra)
projekt: Dotazníkový prieskum na slovenských vysokých školách zameraný na vnímanie korupcie.
link na článok: Denník N blog

Interaktívna hra

Prehľadná webová stránka s interaktívnou hroukorupcia.vercel.app/ vďaka ktorej zistíte, ako by ste sa zachovali v konkrétnych situáciách týkajúcich sa korupcie. Stránku vytvorili dvaja absolventi a okrem hry s hodnotovými otázkami tam nájdete päť základných princípov verejného obstarávania aj so zoznamom potrebných nástrojov na kontrolu.

Richard Kentoš (Vranov nad Topľou)
projekt: vytvorenie webstránky s interaktívnou hrou a tipmi k verejnému obstarávaniu

Alexandra Fujeríková (Púchov)
projekt: vytvorenie webstránky s interaktívnou hrou a tipmi k verejnému obstarávaniu

Interview

V duchu šírenia povedomia o téme korupcie sa rozhodli tri absolventky uskutočniť interview s tromi zaujímavými osobnosťami. Sú to ľudia, ktorých dlhoročné skúsenosti a zážitky môžu obohatiť našu spoločnosť. Ich angažovanie sa v boji s korupciou na lokálnej, štátnej či zahraničnej úrovni, ale aj osobný pohľad na ňu, inšpirujú a ukazujú nám cestu, ktorou sa (ne)vydať.

Lucia Matejová (Hontianske Nemce)
projekt: rozhovor s Vladimírom Špánikom, obecný poslanec vo Vinodole a spoluzakladateľ Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
téma: Korupcia na lokálnej úrovni a praktické skúsenosti s pochybným fungovaním malých obcí.
link na rozhovor: Denník N blog

Lucia Lieskovská (Vrútky)
projekt: video-rozhovor s Petrou Pogányovou, cestovateľka, sprievodkyňa, lyžiarska inštruktorka a horolezkyňa
téma: Hranice korupcie. Zážitky z ciest po svete spojené s korupčným správaním.
link na rozhovor: YouTube

Kristína Jendrušáková (Poprad)
projekt: rozhovor s Pavlom Lackom, projektový manažér projektu Demagog.sk
téma: Demagógia medzi politikmi a fact-checking politickej diskusie. Demagógmi môžu byť aj politici, ktorí nie sú populisti. Voličov môžu zavádzať a „kupovať“ si ich nereálnymi sľubmi.
link na rozhovor: Denník N blog

Verejná kontrola

V oblasti verejnej kontroly sa angažovali štyria absolventi programu. Do ich hľadáčika sa dostali najmä verejné obstarávania realizované samosprávami naprieč celou krajinou. Spolu skontrolovali zmluvy z viac ako dvoch desiatok verejných projektov v celkovej hodnote cca 4 milióny eur. Pri kontrole využili nástroje ako sú foaf.sk, porovnanie trhových cien, infožiadosti, obchodný register, hľadanie vzťahov medzi firmami či preverenie účelu zmluvy. Dobrou správou je, že kontrolou neboli zistené žiadne nezákonné postupy.

Miroslav Kuruc (Veľké Lovce)
projekt: kontrola verejných obstarávaní v mestách Bratislava a Martin v celkovej hodnote 1,5 milióna eur

Matej Biroš a Patrik Šuba (Šemša a Košice)
projekt: kontrola 21 zmlúv v rámci verejného obstarávania mesta Košice v celkovej sume takmer 2,5 milióna eur

Brook Simons (Banská Bystrica)
projekt: kontrola účelu zmluvy o prenájme mestských pozemkov obce Hronská Dúbrava určených na poľnohospodárske využitie

Workshopy na školách

Spolu 13 workshopov na školách, ktorými zasiahli viac ako 250 študentov. Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa ôsmim účastníkom Protikorupčnej akadémie podarilo počas troch mesiacov zrealizovať workshopy prevažne priamo na školách. O korupcii, hodnotách a témach s tým spojených, sa tak mohli priučiť žiaci a študenti od základných a stredných škôl, až po univerzity. Jedným z cieľov workshopov bolo najmä poukázať a uvedomiť si čo všetko je alebo vedie priamo k nemorálnemu správaniu a korupcii.

Monika Lofflerová (Košice)
projekt: 2 workshopy na strednej škole v Košiciach
téma workshopov: Kto sa nechá uplatiť, neskôr za to zaplatí.

Tomáš Krjak (Revúca)
projekt: workshop na strednej odbornej škole v Banskej Bystrici
téma workshopu: Výhody spôsobujú nevýhody.

Daniela Hrušovská (Levoča)
projekt: workshop na Trnavskej univerzite v Trnave
téma workshopu: Rebríček hodnôt v strete s konfliktom a korupciou.

Alexandra Turoňová (Liptovská Lužná)
projekt: 2 workshopy na strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach
téma workshopov: Čo všetko je korupcia, jej formy a spôsoby boja proti korupcii.

Alica Bandžáková (Košice)
projekt: 4 workshopy na základnej škole a gymnáziu v Košiciach
téma workshopov: Čo je to korupcia, kde vzniká, kde ju nájdeme a ako proti nej postupovať či bojovať pri strete s ňou.

Viktória Trochtová a Katarína Hrouzková (Bratislava)
projekt: 2 workshopy na gymnáziu v Bratislave
téma workshopov: Korupcia v bežnom živote.

Juraj Števík (Bratislava)
projekt: workshop na gymnáziu v Bratislave
téma workshopu: Čo je korupcia a ako proti nej môžeme bojovať?

Záštitu nad 1. ročníkom Protikorupčnej akadémie prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.