2. ročník Protikorupčnej akadémie

Absolventi a projekty druhého ročníka

V roku 2022 sme úspešne zrealizovali druhý ročník Protikorupčnej akadémie. Na jej konci stojí 21 mladých absolventov, ktorí sa počas troch mesiacov zúčastnili viacerých prednášok a interaktívnych workshopov. Program ukončili zrealizovaním projektov z oblastí ako je verejná kontrola, vzdelávanie, osveta či kreatíva.

Partnermi a zároveň odbornými garantmi druhého ročníka boli viaceré renomované organizácie a inštitúcie: spravodajský portál Aktuality, Investigatívne centrum Jána Kuciaka, satirická show Ťažký Týždeň, Akadémia kritického myslenia, Úrad na ochranu oznamovateľov, Kreatívne myslenie.

Absolventské projekty

Verejná kontrola

Verejné obstarávania, zmluvy či dotácie na lokálnej aj celoštátnej úrovni. Šesť absolventov Protikorupčnej akadémie zameralo svoj projekt na verejnú kontrolu. Spolu skontrolovali verejné investície v hodnote niekoľkých miliónov eur. Pri kontrole využili investigatívne nástroje, ako sú infožiadosti, porovnanie trhových cien, hľadanie prepojení medzi firmami a obstarávateľom či obchodný register. Projekty, kde sa objavili podozrenia budeme naďalej sledovať, pozitívne však je, že takmer všetky boli v súlade so zákonom.

Patrik Vološin (Košice)
projekt: kontrola verejného obstarávania mincovej linky pre Národnú banku Slovenska a revitalizácie Námestia Jána Mathého v Košiciach v celkovej sume 1,6 milióna eur.

Lukáš Kožina (Humenné)
projekt: kontrola poskytnutých dotácií MPSVaR pre neziskové organizácie a iné relevantné subjekty v celkovej sume takmer 2,5 milióna eur.

Vladimír Prno (Bratislava)
projekt: kontrola nákupu troch zmeniek mestom Svätý Jur v celkovej sume 4,5 milióna eur.

Dana Koštová a Soňa Kašická (Žiar nad Hronom a Prešov)
projekt: kontrola verejných obstarávaní a rozpočtu mesta Prešov za posledné 2 roky.

Martin Hochel (Bratislava)
projekt: kontrola výstavby tribúny futbalového štadióna v obci Rovinka v celkovej sume 800-tisíc eur.

Workshopy na školách

Spolu 9 workshopov na školách, ktorými zasiahli takmer 200 študentov. Desať účastníkov programu zrealizovalo workshopy naprieč celým Slovenskom so študentmi gymnázií, stredných odborných škôl a jednej univerzity. S mladými ľuďmi aktívne diskutovali o nízkoúrovňovej korupcii, s ktorou sa môžu stretnúť, o (ne)férovom správaní a (ne)čestnosti či o dezinformáciách v našich životoch. Pre pozitívnu budúcnosť Slovenska je veľmi dôležité, aby sme sa o týchto témach otvorene rozprávali.

Veronika Skybová (Košice)
projekt: workshop na gymnáziu v Košiciach
téma workshopu: Férovosť v našich životoch.

Matej Príbelský (Galanta)
projekt: workshop na strednej odbornej škole v Dolnom Kubíne
téma workshopu: Dezinformácie a hoaxy v našich životoch.

Marco Gurín (Špačince)
projekt: 2 workshopy na obchodnej akadémii v Trnave
téma workshopov: Oplatí sa byť čestný?.

Kristína Pritzova (Bratislava)
projekt: prednáška na University of Seattle v Bratislave
téma prednášky: Corruption – the biggest challenge for Slovakia

Eva Klučková (Žilina)
projekt: workshop na gymnáziu v Žiline
téma workshopu: Stojí za to byť čestným?.

Viktória Styková a Mária Palacková (Banská Bystrica a Sereď)
projekt: workshop na gymnáziu v Seredi
téma workshopu: Čestnosť a férovosť v bežnom živote.

Lenka Kyjanicová (Turzovka)
projekt: workshop na gymnáziu v Turzovke
téma workshopu: Stojí za to byť čestný?.

Filip Prívozník a Nikol Pisoňová (Gáň a Bratislava)
projekt: workshop na gymnáziu v Galante
téma workshopu: Nečestné správanie a ako kontrolovať svoju obec

Osveta

Informovať verejnosť o zložitej téme sa dá rôznymi spôsobmi, pričom každý z nich dokáže zasiahnuť inú cieľovú skupinu. Tri absolventky Protikorupčnej akadémie spracovanie vybranej témy poňali tromi formami v online aj offline prostredí -> článok, infografika a inštalácia. Projekty sa týkali tém hodnotovej angažovanosti, korupcie v policajnom zbore SR a uvedomenie si korupcie okolo nás.

Alexandra Lehocká (Zvolen)
projekt: 5 jednoduchých krokov, ktorými vie každý z nás prispieť k tolerantnému, demokratickému a spravodlivému Slovensku.
link na článok: Denník N blog

Silvia Kallová (Považská Bystrica)
projekt: vytvorenie infografiky na tému evidovania korupcie v policajnom zbore SR.
link na infografiku: infogram

Magdaléna Biščová (Hlohovec)
projekt: vytvorenie inštalácie s názvom “Proti korupcii navôkol”, ktorej cieľom je informovanie verejnosti o prepojeniach korupčných prípadov a ukázaní čo vôbec spadá pod korupciu.

Stolová hra

Téma korupcie a spravodlivosti sa dá spracovať aj hravo a kreatívne. Dôkazom toho je projekt dvoch absolventov, ktorí spoločne vytvorili koncept spoločenskej stolovej hry simulujúca fungovanie obecného zastupiteľstva na Slovensku. Základným prvkom hry sú dilemové karty, ktoré nútia hráčov rozhodnúť sa medzi 2 riešeniami, pričom ich rozhodnutie má dopad na situáciu v obci. Projekt tak spája zvýšenie informovanosti o rôznych typoch korupcie, hodnotovú argumentáciu, sebauvedomenie a zábavu.

Pavol Beblavý a Adam Kumičík (Bratislava a Trnava)
projekt: vytvorenie konceptu spoločenskej stolovej hry, ktorá simuluje fungovanie obecného zastupiteľstva na Slovensku.

Záštitu nad 2. ročníkom Protikorupčnej akadémie prevzalo
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.