Trenčianska skupinka zorganizovala v spolupráci s Transparency International Slovensko vo februári 2019 workshop pre verejnosť, v ktorom Michal Piško a Oliver Fecsu z TIS vzdelávali miestnych občanov a občianky, ako efektívne dohliadať na mestské financie. Účasť bola vysoká a my sa z takéhoto typu spolupráce dvoch protikorupčných mimovládok veľmi tešíme!