online kampaň

Antiplagiátori

Obdobie kampane: február – júl 2021

Východisko: usvedčenie mnohých verejných funkcionárov z plagiátorstva vo vysokoškolských záverečných prácach a následná devalvácia titulov

Cieľ: otvorenie verejnej debaty o duševnom vlastníctve, férovosti a prijatí zodpovednosti za vlastné činy

Výstupy: tlačová správa, online kampaň na sociálnych sieťach, hrané videá, videorozhovory, webová stránka, diskusia

Komunita Zastavme korupciu dlhodobo apelovala na vysokých verejných funkcionárov, ktorí boli usvedčení z plagiátorstva, aby sa vzdali svojich titulov. Okrem toho však vnímame veľký problém v zľahčovaní problému podvádzania na školách v časti spoločnosti. Spustili sme preto osvetovú kampaň, ktorá najmä rovesníkom priblížuje, prečo je potrebné prestať normalizovať akademické podvody. Naše zistenia a výstupy sú zosumarizované na webovej stránke www.antiplagiatori.sk

“Chceme priniesť do verejnej debaty problematiku duševného vlastníctva, možnosti zodpovedného štúdia, férovosti a v neposlednom rade prijatia vlastnej zodpovednosti v prípade zlyhania. Pokúsime sa prepojiť vedu, školstvo, umenie a vplyvné osobnosti, pretože všetci ťaháme za jeden povraz.” vyhlásil Ján, jeden z tvorcov kampane a člen Komunity Zastavme korupciu.

Súčasťou kampane boli aj návrhy Komunity na systémové zmeny v oblasti kupovania záverečných prác od firiem.

Na kampani spolupracovali: Diana, Lenka, Radovan, Erik, Anna, Terézia, Stela, Janči, Mário, Linda, Klaudia, Michal