Komunita v tvojom meste

Protikorupčné bunky

Dôležitou súčasťou Komunity Zastavme korupciu sú aktivity v regiónoch naprieč celým Slovenskom. Práve na zvyšovanie boja proti korupcii v rôznych kútoch krajiny podporujeme vznik protikorupčných buniek, ktoré tvoria skupiny zanietených mladých ľudí.

Čo sú to protikorupčné bunky

Predstavuje tím dobrovoľne a pravidelne sa stretávajúcich mladých ľudí vo svojom meste, ktorí pod záštitou Komunity Zastavme korupciu a v spolupráci s ňou organizujú aktivity zamerané na znižovanie korupcie v čo najväčšej možnej miere. Zároveň títo dobrovoľníci zdieľajú hodnoty Komunity, ktorými sú osobná integrita, férovosť, angažovanosť, odvaha, svedomitosť, otvorenosť a rešpekt k zákonom.

Dôležitosť buniek

Dôvodov prečo prikladáme vytváraniu buniek v regiónoch veľký význam je viacero. Komunitu vďaka tomu v mestách reálne cítiť a vidieť, jej aktivity majú väčší dopad, aktivisti z buniek sa môžu fyzicky a pravidelne stretávať, v bunkách sa spoznajú šikovní mladí ľudia na jednej vlne, dodá sa odvaha doteraz neaktívnym a v neposlednom rade sa rozrastie členská základňa Komunity.

Aktivity buniek

  • lokálna investigatíva a verejná kontrola (napr. kontrola verejných obstarávaní)
  • občianska angažovanosť (napr. prítomnosť na zastupiteľstvách)
  • šírenie protikorupčnej osvety (napr. organizovanie verejných podujatí či diskusií)
  • neformálne vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách (napr. workshopy na škole)

Tréning koordinátorov buniek

Založiť protikorupčnú bunku nie je tak náročné, ako ju udržať dlhodobo funkčnú. Preto organizujeme tréning určený pre vybraných komuniťákov, ktorí preukázali dostatočnú motiváciu, proaktívny prístup a javia sa ako prirodzení lídri. Cieľom tréningu je naučiť účastníkov, ako založiť a viesť životaschopnú protikorupčnú bunku vo svojom meste.

Vďaka koordinovaniu buniek si mladý líder(ka) vycibruje svoje schopnosti, naberá nové skúsenosti, spoznáva a dáva dokopy nových super ľudí, no najmä robí dobrý skutok pre svoje mesto či dokonca krajinu.