online kampaň

Pod županom

Obdobie kampane: september – november 2017

Východisko: blížiace sa župné voľby, ktoré majú spravidla nízku volebnú účasť

Cieľ: vyzdvihnúť dôležitosť župných volieb pre mladých ľudí a dať im tak dôvod, aby nepremárnili šancu ísť voliť

Výstupy: tlačová správa, online kampaň na sociálnych sieťach, videá, webová stránka

Pozícia župana má na naše životy veľký vplyv. Župan stojí na čele celého kraja a má rozhodovaciu moc v oblastiach ako je školstvo, kultúra, šport alebo doprava. Má priamy vplyv napríklad na kvalitu internátov, podporu festivalov či galérií, budovanie cyklotrás, stav vozoviek, či hospodárenie s eurofondami.

Komunita Zastavme korupciu dlhodobo šíri povedomie, aktivizuje spoločnosť a dohliada na veci verejné na regionálnej úrovni. Práve preto sme vo svojej činnosti nevynechali ani takú dôležitú vec, akou boli župné voľby v roku 2017. Kampaň, ktorú sme spracovali, dostala názov POD ŽUPANOM. Mladí aktivisti k voľbám vytvorili kreatívny web s rovnomenným názvom, www.podzupanom.sk. Návštevníci tu nájdu prehľadne spracované kompetencie župana, ale aj návod, ako postupovať pri voľbe župana a podľa čoho sa rozhodovať. Kampaňou POD ŽUPANOM mladí aktivisti vyzdvihli dôležitosť župných volieb verejnosti a podnecovali voličov pristúpiť k volebným urnám.

Na kampani spolupracovali: Laura, Hanka, Maťa, Scarlett, Veronika, Maťo, Emo, Mirka, Tomáš, Peťo.