kampaň

Prepni na lokál

Obdobie kampane: október 2022

Východisko: nízky záujem o lokálne voľby a slabá informovanosť o kompetenciách obcí, miest, krajov

Cieľ: zvýšiť volebnú účasť na prvých spojených voľbách a osveta v oblasti právomocí územnej samosprávy

Výstupy: online kampaň na sociálnych sieťach, hrané videá, webová stránka, informačný stánok, workshopy na školách

Politika sa neodohráva iba na celoštátnej úrovni, práve naopak. Miestni zástupcovia v lokálnych zastupiteľstvách rozhodujú o tom ako bude vyzerá naše bezprostredné okolie, od chodníkov, ciest, destských ihrísk a športovísk až po školy, verejnú dopravu a cyklotrasy.

Dňa 29. októbra 2022 sa konali prvé spojené komunálne a krajské voľby. V Komunite Zastavme korupciu považujeme túto príležitosť za veľmi dôležitú, avšak často opomínanú. Preto sme vytvorili osvetovú kampaň Prepni na lokál, ktorej cieľom je vyzdvihnúť ich dôležitosť a ukázať širokej verejnosti dôvody, prečo nepremárniť šancu ísť voliť.

Na webovej stránke www.prepninalokal.sk sme prehľadne zosumarizovali kompetenecie obcí a krajov v ôsmich tématických oblastiach spolu s krátkymi videami poukazujúcimi na prešlapy zastupiteľstiev. Okrem online aktivít sme počas kampane realizovali viacero osvetových workshopov na školách a v centre Bratislavy sme mali informačný stánok.

Na kampani spolupracovali: Daniela, Michal, Simona, Lucia, Klaudia, Monika, Denisa, Matej, Lucia, Nina, Ján.