Základné dokumenty

občianske združenie Zastavme korupciu

Občianske združenie je vytvorené pre jadro komunity zložené z prevažne mladých ľudí, ktorých povinnosti a možnosti zodpovedajú vysokým nárokom, ktoré na seba uplatnili vstupom do združenia. Vstup do združenia je ponúknutý absolventom našich tréningov či iných vzdelávaní.

Bolo pre nás dôležité vytvoriť samostatný priestor, kde by sa členovia komunity mohli plne realizovať, prichádzať s vlastnými nápadmi a zároveň zdieľať pocit spolupatričnosti. Taktiež sme chceli týmto krokom poukázať na to, že zatiaľ čo Nadácia je profesionálna organizácia s tímom platených odborníkov, činnosti OZ Zastavme korupciu sú výsledkom poctivej práce nadšených dobrovoľníkov, ktorí sa protikorupčnému boju venujú v rámci voľného času. Združenie sa prirodzene zameriava na iné témy ako Nadácia a snaží sa ich komunikovať primárne mladej generácii.

Občianske združenie má vytvorené dva základné dokumenty. Prvým sú stanovy potrebné na samotnú registráciu a vznik občianskeho združenia. Stanovy definujú základné fungovanie združenia. Keďže morálne hodnoty sú pre nás kľúčové, máme vypracovaný aj etický kódex obsahujúci a popisujúci hodnoty, nestraníckosť, financovanie, používanie značky či externú komunikáciu.

Stanovy

1.1 Občianske združenie Zastavme korupciu (ďalej len „združenie“) je platforma protikorupčných aktivistov Nadácie Zastavme korupciu, ktorí ako členovia združenia zdieľajú hodnoty a realizujú ciele vytýčené v týchto Stanovách.

1.2 Nadácia Zastavme korupciu je nezisková organizácia, ktorá má za cieľ čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku.

1.3 Sídlom združenia je Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava. Sídlo môže byť zmenené na základe rozhodnutia Správnej rady.

1.4 Pôsobnosť združenia je vymedzená Stanovami združenia.

Stiahni si Stanovy OZ v celom znení (PDF)

Etický kódex

Tento etický kódex ustanovuje súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty a princípy fungovania občianskeho združenia Zastavme korupciu. Ide o verejne dostupný dokument, ktorým sa riadia všetci členovia združenia. Dodržiavanie etického kódexu je podmienkou členstva v združení a akékoľvek konanie v rozpore s ním môže viesť k vylúčeniu zo združenia.

Stiahni si Etický kódex OZ v celom znení (PDF)