Často kladené otázky

O čo ide?

Otvorená komunita Zastavme korupciu spája ľudí, ktorí chcú posúvať Slovensko vpred a bojovať proti korupcii. Jej súčasťou sa môže stať každý, kto ukáže, že je pripravený prispieť svojou troškou do protikorupčného boja, prejde výberom, Protikorupčnou Akadémiou a prihlási sa k spoločným hodnotám a zásadám.

Srdcom komunity je občianske združenie Zastavme korupciu. Zastrešuje ho Nadácia Zastavme korupciu a jeho členovia aktívne pôsobia na úrovni regiónov.

Čo je cieľom?

Aby na Slovensku prišlo ku skutočne pozitívnej a trvalej zmene, je potrebné, aby táto zmena prišla zdola – od ľudí. Naším cieľom je preto zapáliť bežných ľudí, najmä však mladú generáciu, pre boj proti korupcii: dať im do rúk konkrétne nástroje, rozvíjať ich vedomosti a zručnosti, prepájať ich, podporovať odborne i finančne.

Chceme dať dokopy ľudí, ktorí nám pomôžu šíriť povedomie, vytvárať verejný tlak, meniť zažité postoje a inšpirovať svojím vzorom ďalších.

Ako to funguje?

Jadro komunity protikorupčných bojovníkov tvoria mladí ľudia pôsobiaci v občianskom združení Zastavme korupciu, ktorí pracujú na úrovni regiónov. Naši členovia majú k dispozícii konkrétne nástroje, mentorské programy, školenia na rozvoj vedomostí a zručností, ako aj finančnú podporu.

Keďže možnosti protikorupčného boja sú oveľa širšie, než sa možno na prvý pohľad zdá, a chceme, aby v ňom každý mohol naplno využiť svoje silné stránky, rozdelili sme jednotlivé aktivity do 4 modulov: analýza, organizovanie, kreativita a médiá.

Pre zapojenie širokej verejnosti sme pripravili tzv. „Toolkit bojovníka“, ktorý je dostupný na tomto webe a skladá sa z množstva návodov a nápadov, ako sa stať súčasťou protikorupčného boja.

Prečo zakladať nové občianske združenie, keď existuje Nadácia Zastavme korupciu?

Bolo pre nás dôležité vytvoriť samostatný priestor, kde by sa členovia komunity mohli plne realizovať, prichádzať s vlastnými nápadmi a zároveň zdieľať pocit spolupatričnosti. Taktiež sme chceli týmto krokom poukázať na to, že zatiaľ čo Nadácia je profesionálna organizácia s tímom platených odborníkov, činnosti OZ Zastavme korupciu sú výsledkom poctivej práce nadšených dobrovoľníkov, ktorí sa protikorupčnému boju venujú v rámci voľného času. Združenie sa prirodzene zameriava na iné témy ako Nadácia a snaží sa ich komunikovať primárne mladej generácii.

Akú má OZ štruktúru?

Hlavným rozhodovacím orgánom združenia je Správna rada pozostávajúca zo zakladateľov a riaditeľky Nadácie. Občianske združenie riadi komunitný manažér, ktorý predstavuje spojku medzi členmi komunity a Nadáciou.

Ako je OZ financované?

Združenie disponuje finančnými prostriedkami, ktoré mu poskytuje predovšetkým Nadácia Zastavme korupciu. Členovia OZ majú možnosť získať z týchto financií grant, rovnako však môžu žiadať o granty od iných subjektov ako i robiť vlastný fundraising. Jednou z podmienok poskytnutia grantu je žiadať o čiastku, ktorá tvorí maximálne 75 % z celkového rozpočtu projektu, zvyšok musia získať členovia a členky z iných zdrojov.

Ako to celé vzniklo?

Idea vytvorenia širokej protikorupčnej komunity skrsla v hlavách zakladateľov Nadácie už pri jej vzniku. Vtedy si uvedomili, že na to, aby sa na Slovensku udiala skutočná zmena, treba oveľa viac, ako zmôže jedna nadácia, akokoľvek dobre financovaná a personálne obsadená. Musí sa na to ísť plošne a od základov. A hlavne, pre dobrú vec sa musí zapáliť čo najväčšie množstvo ľudí.

Mnohí ale žijú v presvedčení, že otázka korupcie je neriešiteľná. Problém vidia najmä v prehnitom systéme a politikoch, na ktorých aj tak okrem hodenia hlasu do urny raz za štyri roky nemajú žiadny dosah. Korupcia sa javí byť natoľko zakorenená v našej spoločnosti, že sa voči nej nedá, a vlastne ani neoplatí bojovať.

Pridaj sa k nám a pomôž nám ukázať, že zmena je možná, závisí však na každom z nás!

Ozvi sa nám

Máš ďalšie otázky?

Napíš nám na lukacovic@zastavmekorupciu.sk.