Pridaj sa k bojovníkom

Sme otvorenou komunitou ľudí, ktorí chcú posúvať Slovensko vpred a bojovať proti korupcii.

Chceme krajinu bez korupcie, kde mladí udávajú smerovanie a sú neodmysliteľnou súčasťou verejného diania.

Čo robíme?

Šírime protikorupčnú osvetu

Chceme, aby ľudia vedeli, do akej miery korupcia ovplyvňuje ich život a ako proti nej bojovať. Zlepšujeme politickú a občiansku gramotnosť najmä mladých ľudí, našich rovesníkov.

Aktivizujeme
spoločnosť

Snažíme sa o to, aby sa ľudia aktívne zaujímali a angažovali vo veciach verejných. Prostredníctvom našich kampaní ukazujeme, ako sa môže zapojiť každý jeden z nás.

Vytvárame
tlak

Verejnou kontrolou a publikovaním zistení vytvárať tlak na ľudí s rozhodovacou mocou, aby presadili potrebné zmeny.

Ako fungujeme?

Komunitu tvoria jednotlivci rozlezení po celom Slovensku. Niektorí sa spojili do protikorupčných buniek, ktoré vedú vyškolení členovia či členky Komunity, iní sú súčasťou online skupinových aktivít, alebo fungujú ako samostatní pešiaci.

Jadro komunity tvoria členovia rovnomenného projektu Nadácie Zastavme korupciu. Ide o prevažne mladých ľudí, ktorých povinnosti a možnosti zodpovedajú vysokým nárokom, ktoré na seba uplatnili vstupom do dobrovoľníckeho projektu.

Naše princípy

Spolu sme silnejší

Ozajstnú a trvalú zmenu dosiahneme iba vtedy, ak táto zmena príde zdola. Chceme meniť zažité postoje, budovať povedomie, navrhovať riešenia a tlačiť na transparentnosť. Izolované snahy sú vopred odsúdené na neúspech. Preto vytvárame protikorupčné bunky a spájame ľudí, ktorým na Slovensku záleží.

Ako komunita ideme cestou osobného príkladu, držíme pri sebe, oslavujeme spoločné úspechy a prekážky vnímame ako príležitosti.

Ťah na hodnoty

Mieru korupcie priamo ovplyvňuje miera tolerancie voči nečestnému a neférovému správaniu. Rôzne “skratky” a neetické správanie pre osobný prospech sú u nás buď usilovne ignorované alebo dokonca vyzdvihované ako známka “šikovnosti”. Ak takéto správanie nie je okolím odsúdené, prerastie do čoraz závažnejších prečinov, ktoré ale už môžu mať celospoločenské dopady.

Ako komunita sa preto snažíme aj o zmenu na úrovni hodnôt a postojov voči neetickému konaniu. Chceme, aby čestné a férové správanie bolo novou normou. Ideme príkladom a nebojíme sa ozvať zoči-voči neprávosti.

Na problémy konštruktívne

Nie všetko na Slovensku funguje práve optimálne. Nemá však zmysel prehlbovať nedôveru v štát a vzbudzovať dojem, že nič nefunguje. Kritika je užitočná najmä vtedy, ak ju sprevádza aj návrh na zlepšenie. Preto sústredíme našu pozornosť na to, ako robiť veci lepšie.