Naša komuniťáčka Klaudia si v máji 2019 prevzala Cenu Dekana Katolíckej univerzity v Ružomberku za celospoločenský aktivizmus v oblasti boja proti korupcii! Klaudia študuje žurnalistiku no okrem toho založila a vedie protikorupčnú bunku v Trenčíne, ktorú môžete sledovať aj na Facebooku.