3. ročník Protikorupčnej akadémie

Absolventi a projekty tretieho ročníka

V roku 2023 sme úspešne zrealizovali tretí ročník Protikorupčnej akadémie. Vzdelávací program absolvovalo 26 mladých účastníkov, ktorí sa počas štyroch mesiacov zúčastnili viacerých prednášok a interaktívnych workshopov. Program ukončili zrealizovaním projektov v jednom z troch modulov: investigatíva, vzdelávanie alebo aktivizmus.

Partnermi a zároveň odbornými garantmi tretieho ročníka boli viaceré renomované organizácie a inštitúcie: spravodajský portál Aktuality, Investigatívne centrum Jána Kuciaka, Akadémia kritického myslenia, Úrad na ochranu oznamovateľov, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Európsky úrad pre boj proti podvodom, portál Startitup či Kreatívne myslenie.

Absolventské projekty

Investigatíva

Päť absolventov Protikorupčnej akadémie a tri investigatívne projekty. Absolventi využili rôzne investigatívne nástroje, pozreli a skontrolovali kopec zmlúv a čísel, prezreli obchodný register, využili infožiadosti či identifikovali problémy spojené s verejným obstarávaním.

Barbara Ašverusová a Emma Dvorščáková (Nové Zámky, Košice)
projekt: Rekonštrukcia Slaneckej cesty
link na článok (blog Denníka N)

Lucia Kúdelová (Bánovce nad Bebravou)
projekt: Kontrola financovania Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Lucia Šepeľová a Adam Cisár (Humenné, Svätý Jur)
projekt: Preskúmanie prepojenia vplyvných podnikateľov na zákazky mesta Humenné

Vzdelávanie – workshopy na školách

Absolventi Akadémie zorganizovali 16 workshopov na školách, ktorými zasiahli takmer 300 študentov. Účastníci programu urobili workshopy naprieč celým Slovenskom so študentmi gymnázií, stredných odborných škôl a jeden so seniormi v Klube dôchodcov. S mladými ľuďmi a seniormi aktívne diskutovali o korupcii, plagiátorstve, ale aj o neférovom správaní a čestnosti.

Petra Halászová (Bratislava)
projekt: Dva workshopy v rámci neformálneho vzdelávania na tému korupcie na gymnáziu v Bratislave.

Alexandra Kubovová a Samuel Slávik (Poprad, Bernolákovo)
projekt: Hrané scénky pre animátorov v združení Oratko, na základe ktorých bol zobrazený vplyv menších rozhodnutí na život človeka.

Martina Tóthová a Lucia Farkašová (Bratislava, Pezinok)
projekt: Workshopy na gymnáziu v Bratislave a Obchodnej akadémii v Trnave o spojitosti medzi korupciou a neférovým správaním.

Lucia Hlinková (Ružomberok)
projekt: Zriadenie ,,focus group” so seniorkami v Klube dôchodcov, kde účastníčky zdieľali svoje skúsenosti zo stretu s korupciou.

Barbora Žáková a Lenka Haniková (Bardejov, Poprad)
projekt: Workshop so študentmi o tom, ako rozpoznať korupciu a čo robiť pri strete s ňou.

Michaela Trabalíková a Terézia Knorová (Dolný Kubín, Martin)
projekt: Workshopy na gymnáziu v Bratislave a na SPŠ v Trnave o tom, čo je korupcia, aké sú jej dôsledky a ako proti nej bojovať.

Sofia Ďuricová a Kristína Plutinská (Poprad, Námestovo)
projekt: Workshop so študentmi o nebezpečenstve korupcie a reálnych dopadoch na kvalitu života na Slovensku.

Kristína Bardyová, Viktória Vasiľová a Natália Chromíková (Martin, Trebišov, Kysucké Nové Mesto)
projekt: Workshop so študentmi v Trebišove o nebezpečenstve plagiátorstva.

Nela Kováčová a Martina Paliariková (Nová Dubnica, Považská Bystrica)
projekt: Workshopy na gymnáziu v Považskej Bystrici a SOŠ v Trnave o spojitosti medzi korupciou a neférovým správaním.

Aktivizmus

Šesť účastníkov Protikorupčnej akadémie si vybralo modul Aktivizmus, pričom spolu zrealizovali tri projekty. Tento modul zastrešil rôznorodé projekty: rozsiahlu a komplexnú analýzu Vývoja korupcie v postsocialistickej časti Európy, analýzu strategického dokumentu mesta spojenú s rozhovorom so zástupcom vedenia mesta či zorganizovanie diskusie v Banskej Bystrici a v Bardejove.

Anna Gerová a Natália Silenská (Nové Mesto nad Váhom, Žilina)
projekt: Vývoj korupcie v postsocialistickej Európe 
články:
1. Zasiata bola v socializme, rozkvitla v demokracii: Aká cesta viedla ku korupčnej mentalite na Slovensku (Anna Gerová a Natália Silenská)
2. Boj s korupciou na východe: Ukrajina špeciálnu prokuratúru zakladá, Slovensko ju ruší. Estónci sú vzorom aj pre Západ (Natália Silenská)
3. Štát miliardárov, kde tretina rodín nemá teplú vodu. Ako Putinovo Rusko zovreli chápadlá korupcie (Natália Silenská)

Helena Slivenská, Hana Maxinová a Marek Harvan (Revúca, Bardejov, Humenné)
projekt: Vzdelávanie, informovanie a aktivizmus občanov v oblasti verejnej diskusie

Martin Mikulička (Nové Mesto nad Váhom)
projekt: Analýza strategického dokumentu ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom” spojená s rozhovorom so zástupcom vedenia mesta

Záštitu nad 3. ročníkom Protikorupčnej akadémie prevzalo
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.