Politici a političky usvedčení z nečestného získania vysokoškolských titulov bohužiaľ nevyvodili patričnú zodpovednosť. Časť spoločnosti zároveň podvádzanie stále vníma ako prejav šikovnosti a guráže. Chystáme preto hodnotovo zameranú kampaň, ktorou chceme najmä mládeži ukázať, ako má nečestné správanie jednotlivcov vplyv na celú komunitu ľudí, v ktorej žijeme. Druhá časť nášho antiplagiátorského tímu bude tlačiť na systémové zmeny a pokúsi sa dosiahnuť prijatie takých legislatívnych zmien, ktoré obmedzia možnosti kupovať si záverečné práce za peniaze od rôznych firiem či fyzických osôb. Držte nám palce!