Zuzana Čaputová oficiálne prevzala záštitu nad Protikorupčnou akadémiou. Vážime si, že p. prezidentka podporuje náš 3-mesačný program a zároveň rovnako vníma dôležitosť a prínos mladej generácie pre budúcnosť spoločnosti. Záštita predstavuje záväzok a motiváciu pre nás aj pre účastníkov akadémie.