Vďaka protikorupčnému know-how získaného z workshopov, prednášok a diskusií, budú jednotliví účastníci akadémie počas najbližších týždňov pracovať na svojich projektoch v regiónoch. Od kontroly verejného obstarávania, investigatívy až po workshopy na školách, rozhovory, diskusie či kreatívnu tvorbu.