Minulý týždeň sa Matúš, koordinátor Komunity, zúčastnil na 41. zasadnutí Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy v Štrasburgu. Matúš verí, že mladá generácia nie je budúcnosť, je to naša súčanosť. Bolo preto preňho fascinujúce sledovať a zažiť do akej veľkej miery je vypočutý hlas mládežníckych delegátov počas zasadnutia Kongresu, ktorý pozostáva z desiatok starostov a poslancov zo 47 krajín Európy.

Kongres považuje za dobrý príklad v oblasti mládežnickej participácie pre mnohé inštitúcie na národnej úrovni. “Na vlastnej skúsenosti viem povedať, že ak dostane mladý človek príležitosť participovať na rozvoji mesta, tak z toho môže daná samospráva veľa získať. Vek nie je prekážkou, práve naopak. Mladí ľudia častokrát do aktivít prinesú novú energiu, progresívne myslenie či poznatky z rôznych domácich a zahraničných prostredí.“