Simona je mladou študentkou etnológie na Univerzite Komenského v Bratislave, pričom členkou Komunity je už viac ako 4 roky. Za ten čas sa zapojila do desiatok protikorupčných projektov v oblasti investigatívy, kreatívy, či verejnej kontroly. Absolvovala tréningy neformálneho vzdelávania a líderstva, vďaka ktorým viedla viaceré workshopy na školách či založila protikorupčnú bunku v Pezinku.

Počas tohto roku bola Simona obzvlášť aktívna a stala sa súčasťou takmer každého nášho projektu. Od osvetových a investigatívnych skupinových projektov cez pomoc Nadácii až po odporúčania ako Komunitu ďalej rozvíjať. Prichádza vždy s novými nápadmi, má schopnosť ich zrealizovať, k úlohám pristupuje zodpovedne a je silne motivovaná vo svojich nezištných činnostiach.

“Aj malé veci môžu dopomôcť k veľkým zmenám, to je myšlienka, ktorá ma do Komunity priviala a stále drží, no rovnako aj ľudský kapitál. Sú tam ľudia, ktorí ma neustále udivujú, učia ma aj po ľudskej stránke, motivujú a v mnohom inšpirujú. Oni sú pozitívnou zmenou, ktorú potrebujeme a ja som vďačná, že môžem byť toho súčasťou.”

Ďakujeme za tvoju ochotu, prístup a voľný čas venovaný boji proti korupcii. Prajeme takúto pozitivne aktívnu osobu do každej oblasti v spoločnosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s tebou!