Uvedomujeme si, že v dnešnej spoločnosti panuje vysoká nedôvera v inštitúcie. Na druhej strane si však myslíme, že ich dôležitosť a potreba v každodennom živote je nespochybniteľná. Preto sme sa rozhodli poukázať na situácie, v ktorých inštitúciám dôverujeme a možno si to častokrát ani neuvedomujeme.

Pripravili sme sériu infografík na sociálnych sieťach s činnosťami, ktoré robíme každodenne. Pretože aj za tými najbežnejšími aktivitami stojí veľa práce verejných inštitúcií a štátnych zamestnancov, ktorú si ani neuvedomujeme, a ktorým automaticky dôverujeme.