Víkend plný prednášok, workshopov a spoločného brainstormingu, odštartoval prípravy na náš veľký projekt k blížiacim sa komunálno-župným voľbám. Počas dvoch dní sme získali vedomosti z oblastí územnej samosprávy, lokálnej korupcie, tvorby občianskych kampaní či hrozieb súviasich s voľbami.

Druhá časť tréningu bola venovaná skupinovému brainstormingu na identifikáciu problémov spojených s jesennými voľbami. Následne sme vybrali najväčší problém a hľadali možné riešenia. V najbližších mesiacoch sa spoločnými silami pokúsime vytvoriť projekt Komunity, ktorý na danú problematiku bude reagovať.