Ocenenie Férový čin roka získal Ján Cipár za založenie iniciatívy Pošli dobro.

V dobe, keď sa šírila pandémia Covid-19 Ján upozornil na osamelosť seniorov, ktorí boli tou najzraniteľnejšou časťou populácie. Kreatívnym spôsobom prispel k tom, aby sa seniori cítili byť videní a počutí. Spolu s 600 mladými dobrovoľníkmi napísali seniorom v domovoch dôchodcov viac ako 3000 listov aj s malým darčekom. Neskôr sa projekt rozšíril na písanie listov aj pre telesne a duševne postihnutých ľudí, z ktorých mnohí žijú v týchto zariadeniach desiatky rokov. Iniciatíva tak umožnila prekonať generačný rozdiel medzi mladými ľuďmi a staršou generáciou. Môžeme s určitosťou povedať, že Ján svojím projektom poslal seniorom dobro. Gratulujeme!

Viac informácií v tlačovej správe.