Našim dobrovoľníčkam sa podarilo zrealizovať 6 workshopov pre 100 mladých ľudí v Bratislavskom kraji na tému (ne)férového správania. Spoločne so študentmi sa rozprávali o tom, kde sa s neférovosťou stretávajú či kedy sa správali neférovo. Pomocou aktivít sa bližšie pozreli na to, ako ich neférovosť ovplyvňuje, ale aj ich okolie či dokonca mieru korupcie na Slovensku.