Na jej konci stojí 21 absolventov, ktorí svoju trojmesačnú účasť ukončili odovzdaním projektov z oblastí ako je verejná kontrola, vzdelávanie, osveta či kreatíva. Absolventov z celého Slovenska spolu s ich protikorupčnými aktivitami nájdete na tomto odkaze.

Gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v boji za spravodlivejšie Slovensko!