Traja naši dobrovoľníci prešli cez víkend 2-dňovým tréningom trénerov neformálneho vzdelávania. S novými vedomosťami a zručnosťami v oblasti čestnosti a etiky, budú najbližšie týždne robiť workshopy o (ne)férovom správaní so študentmi stredných škôl.

Interaktívne workshopy na školách pomáhajú zvýšiť povedomie o korupcii v každodennom živote a jej negatívnych dopadoch na spoločnosť. Ak chceme žiť v lepšom svete, musíme vzdelávať mladých ľudí, a práve to robia naši dobrovoľníci prostredníctvom workshopov.