Finalisti 2. ročníka mládežníckeho ocenenia Férový čin roka:

BORIS DUBÍK natočil študentský film Neďaleko horí. Dokumentárna reportáž zo slovensko-ukrajinskej hranice v obci Ubľa, tesne po vypuknutí Ruskej invázie, zachytávajúca prerod ospalej slovenskej krajiny v epicentrum utečeneckej krízy.

VICTORY VARGIC vydalo Nebinárnu príručku, ktorej cieľom je prispieť k zvýšeniu povedomia o nebinárnosti a identitách na Slovensku. Vďaka príručke v spoločnosti rozprúdilo diskusiu o rodovo neutrálnom a rodovo citlivom jazyku.

DANYIL TSYBULKO založil neziskovú organizáciu Metoikos, ktorá pomáha zahraničným študentom integrovať sa do spoločnosti v Trnave. Zaoberajú sa zvyšovaním povedomia spoločnosti o problematike migrácie a integrácie zahraničných mladých ľudí.

PAULA RYBANSKÁ prostredníctvom článku zdieľala s celým Slovenskom svoj vlastný krehký príbeh o šikane zo strany učiteľov a ceste k sebaláske. Činom upriamila pozornosť na deti trpiace šikanou a pocitom menejcennosti.

MATEJ ADAM BÁLINT zrealizoval workshopy o duševnom zdraví na troch stredných školách. Spolu s ďalšími mladými ľuďmi v rámci iniciatívy inako poskytuje praktické informácie o základnom fungovaní duševného zdravia v našom svete.

Viac info na stránke www.ferovycinroka.sk.