Laureátom 2.ročníka mládežníckeho ocenenia Férový čin roka sa stal Danyil Tsybulko za založenie organizácie Metoikos

V združení pomáhajú integrovať do spoločnosti zahraničných študentov a cudzincov v Trnave. Organizácia sa tak zaoberá dlhodobo prehliadaným problémom integrácie mladých ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko, ale majú pomerne obmedzené možnosti začleniť sa a vo väčšine prípadov po skončení štúdia na Slovensku nezostávajú. Cieľom organizácie je pomôcť týmto ľuďom adaptovať sa vo vysokoškolskom prostredí a pripraviť ich na trh práce. Metoikos poskytuje zahraničným študentom poradenstvo, organizuje konverzačné podujatia, zabezpečuje vzdelávanie na študentských podujatiach, organizuje besedy, workshopy, či exkurzie. Gratulujeme!

— viac info o laureátovi a finalistoch: www.ferovycinroka.sk