Ako na to?

1. Vystihni zlomovú situáciu

Organizáciu protestu je vhodné využiť v prípade, ak si novovzniknutá situácia vyžaduje čo najrýchlejšiu reakciu. Rovnako je však vhodné ísť demonštratívne ukázať svoje rozhorčenie nad zdĺhavosťou a naťahovaním krokov pri veciach, ktoré už dávno mali fungovať. Musíš však vystihnúť ten správny moment, kedy trpezlivosť občanov balansuje na ostrí noža. Buď si istý, že existujú témy, ktoré pohnú aj zarytými domasedmi. Treba ich však správne odkomunikovať, teda čo najviditeľnejšie poukázať na ich zlý dopad na spoločnosť. Zaktivizovanie širokej verejnosti je totiž presne to, čo môže politikov či úrady vystrašiť natoľko, že zmenia svoje rozhodnutia.

2. Urči miesto a čas

Mysli na to, čo chceš demonštráciou dosiahnuť. Určite je dôležité zviditeľniť problém, ktorý má neblahé spoločenské následky, rozprúdiť diskusiu o ňom a teda pritiahnuť na protest čo najviac ľudí. Zároveň sa však relevantné autority musia dozvedieť, že sa o problém začala zaujímať širšia verejnosť. Máš preto viacero možností, aké miesto pre svoj protest zvolíš:
  • Námestia, kde sa okrem demonštrantov budú vyskytovať aj ľudia, ktorí len prechádzajú okolo. Takýmto výberom rozšíriš okruh ľudí, ktorí sa o pálivej téme dozvedia, budeš na očiach a tvoji demonštranti sa tam isto budú vedieť ľahko dopraviť.
  • Inštitúcie, v ktorých sídlia strojcovia verejného pobúrenia. Situuj protest napr. pred mestský úrad. Zhromažďovací zákon však zakazuje demonštrácie v okruhu 50 metrov od miesta, kde rokuje Národná rada alebo jej výbory, alebo Ústavný súd.
  • Tematické miesta, ktoré priamo súvisia s dôvodom protestu. Pokiaľ tvoja nespokojnosť stojí na budúcnosti napr. trávnatej plochy či mestskej pamiatky, usporiadaj demonštráciu pred ňou. Tu ale vzniká riziko, že protest nebude dostatočne viditeľný, alebo bude pre demonštrujúcich zložitejšie dopraviť sa na miesto určenia.
  • Spojenie vyššie uvedených. Do programu demonštrácie jednoducho zahrň pochod. Začať môžete na viditeľnom, dobre dostupnom mieste, z ktorého sa presuniete pred kompetentnú inštitúciu. Trasu však vytýč rozumne. Nemala by byť príliš dlhá a čo najmenej by mala obmedzovať verejnú dopravu.
Rovnako dôležitý je dátum a čas. Vyhni sa predĺženým víkendom alebo sviatkom, kedy má veľa ľudí plány mimo mesta. Rozumné je aj načasovanie podujatia v poobedňajších hodinách, kedy už ľudia nebývajú v práci a budú môcť prísť. Taktiež si dopredu zisti, či na deň D už nie je naplánovaná iná akcia, ktorá by ti mohla konkurovať a vziať potenciálnych demonštrantov.

3. Priprav zaujímavý program

Určite sa priprav na to, že na demonštrácii budeš musieť povedať pár slov. Či už si svoj prejav dopredu pripravíš, alebo budeš improvizovať na mieste, je na tebe, odporúčame však prvú možnosť.  Aj keď je tvoj hnev nepochybne spravodlivý, vyhni sa šíreniu zavádzajúcich správ a rozprávaj konštruktívne. Býva dobrým zvykom dať priestor i davu, môžeš preto vyzvať svoje obecenstvo na podelenie sa o názory. Dopredu však stanov pravidlá takýchto prejavov, najmä aby sa každý vyjadroval k veci a v rámci slušnosti. Čím zaujímavejší program pripravíš, tým viac ľudí môžeš pritiahnuť. Preto porozmýšľaj nad ďalšími možnosťami:
  • Pozvi zaujímavých hostí. Okrem tvojho prejavu by mohli odznieť myšlienky rečníkov, ktorí sú ako lokálne známe osobnosti zároveň i spoločensky rešpektovanými ľuďmi alebo majú jednoducho k téme čo povedať.
  • Nachystaj si malý kultúrny vstup. Súčasťou tvojho protestu môže byť napr. čítačka z diela, v ktorom sa píše o spravodlivosti, alebo vystúpenie známej kapely, ktorá okrem príjemnej muziky svojou prítomnosťou dodá protestu väčšiu váhu.
  • Priprav si happening. Maľovanie odkazov, ktoré darujete osobe, ktorá vám je tŕňom v oku, spoločné fotenie sa so sloganom alebo hlasovanie o symbolickom vysvedčení funkčnosti mesta zabavia demonštrujúcich a ukážu politikom, že im niekto pozerá na prsty.
Okrem kritizovania je vždy dôležité podať aj návrh, ako veci zmeniť k lepšiemu. Premysli si preto svoje požiadavky či nápady na zlepšenie aktuálneho stavu, ktoré prednesieš davu. Postaraj sa tiež o to, aby sa dostali k relevantným osobám.

4. Nahlás demonštráciu

Vyhni sa peripetiám s políciou a dodrž všetky oficiálne postupy. Zároveň by určite tvojej demonštrácii ubralo na legitimite keby sa zistilo, že nebola zvolaná podľa riadnych pravidiel. Vďaka prípadnej spolupráci s políciou môžeš tiež predísť krízovým situáciám alebo ich ľahko zvládnuť. Na zhromaždenie nepotrebuješ povolenie, no musíš ho dopredu oznámiť, pretože podlieha tzv. oznamovacej povinnosti. Zhromaždenie môže zvolať hocikto, kto má viac ako 18 rokov, alebo nezisková organizácia, v rámci ktorej sa vyberie osoba, ktorá bude komunikovať s úradmi. Príslušný úrad musíš na zhromaždenie písomne upozorniť minimálne 5 dní pred jeho začatím. V obci je to obecný úrad, v meste mestský úrad a v Bratislave a Košiciach miestny úrad mestskej časti. V oznámení musí byť uvedený dôvod zhromažďovania, dátum a čas, ako i predpokladaný počet účastníkov a koniec podujatia. Taktiež tu uveď ďalších spoluorganizátorov, ktorí sa spolu s tebou postarajú o bezpečný priebeh podujatia - mali by byť nejako označení, aby verejnosť ale i polícia vedeli, s kým v prípade potreby komunikovať. Tiež by mali mať viac ako 18 rokov. Pokiaľ bude súčasťou tvojej demonštrácie i pochod, musíš určiť celú jeho trasu. Osobné údaje, ktoré musíš ako zvolávateľ uviesť sú meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo. Vo výnimočných prípadoch môže byť tvoja demonštrácia zakázaná, alebo rozpustená na mieste. Tvoj protest nemôže byť zameraný na popieranie slobody a práv iných a nemôže vyzývať na násilie alebo nedodržiavanie zákonov. Zakázaný tiež môže byť v prípade, že na rovnakom mieste v tebou stanovený čas bolo už dopredu nahlásené iné podujatie. Demonštrácia môže byť rozpustená pokiaľ počas nej dôjde k narušeniu poriadku alebo účastníkom hrozí nebezpečenstvo, napr. zo strany radikálov. Bližšie podmienky zákazu a rozpustenia zhromaždenia stanovuje zákon. Pokiaľ máš pocit, že bolo tvoje zhromaždenie zakázané či rozpustené neprávom, môžeš sa brániť odvolaním sa proti zákazu zhromaždenia. Ak máš obavu, že bude tvoje zhromaždenie nejako narušené, alebo by naň mohli prísť provokatéri, určite požiadaj o pomoc zo strany polície. Podľa typu a veľkosti demonštrácie je možné, že ťa policajný zbor sám vyzve na stretnutie. Určite sa toho neboj, poučia ťa len o bezpečnosti a skooperujete spoločné kroky v prípade krízovej situácie.

5. Zožeň všetko potrebné

Budeš potrebovať pódium? Myslíš, že na tvoju demonštráciu príde tak veľa ľudí, že sa bez mikrofónu či megafónu nezaobídeš? Program si dopredu dobre premysli a podľa neho zváž využitie techniky, ktorú si včas zaobstaraj. Tiež si zožeň dobrovoľníkov, ktorí budú oficiálne figurovať v oznámení ako usporiadatelia a pomôžu korigovať dav.

6. Spropaguj to!

Pokiaľ chceš byť kráľom úspešných demonštrácií a docieliť, že si politici uvedomia, že spoločnosť je bdelá a nespokojná, malo by sa protestu zúčastniť čo najviac ľudí. Okrem využitia sociálnych sietí upozorni na chystajúci sa protest aj miestne médiá či spriatelené  mimovládky, ktoré by mohli demonštráciu podporiť jej spropagovaním. V neposlednom rade môžeš svojmu protestu vymyslieť zaujímavý hashstag či slogan, ktoré taktiež pomôžu pri propagácii a ďalšom šírení myšlienky protestu.

Ďalšie tipy a triky

Zisti si ďalšie možné povolenia. I keď všeobecné pravidlá ustanovuje zákon, je možné, že v tvojom meste existuje priestor, v rámci ktorého, napr. kvôli pietnej či historickej súvislosti, nie je vhodné organizovať demonštrácie. Každá obec má mať pravidlá zhromažďovania na svojej internetovej stránke, preto si ich preštuduj. Tiež je možné, že si na svoj protest vyberieš priestor, ktorý má majiteľa, o ktorom si predtým netušil a teda okrem nahlasovacej povinnosti musíš doložiť i súhlas majiteľa na využitie priestoru. Rovnako nezabúdaj, že hudbu môžeš na verejnosti šíriť len s povolením.

➤ Bezpečnosť nadovšetko. Spolupracuj s políciou, zbytočne neburcuj dav a každý možný konflikt dopredu zastav. Na začiatku zhromaždenia upozorni demonštrantov na ich povinnosti, najmä poslúchať výzvy polície a v pokoji sa po skončení zhromaždenia rozísť. Na zhromaždenia nie je dovolené nosiť zbrane. Taktiež počas protestu viackrát apeluj na jeho pokojný a nenásilný charakter. Sám predíď nepríjemnostiam a ignoruj prípadných provokatérov. Nezabúdaj, že v prípade pochodu si povinný dodržiavať vopred stanovenú trasu, pokiaľ polícia nevyzve odkloniť sa z nej. Zhromaždenie tiež musíš oficiálne ukončiť a vyzvať k pokojnému rozídeniu sa.

➤ Hlavne pozitívne. I keď samotné demonštrácie a účasť na nich vyplývajú z rozčarovania a hnevu, snaž sa viesť podujatie v konštruktívnom duchu vidiny lepších zajtrajškov. Ukázať frustráciu je v poriadku, ale pokús sa dať priestor viere v možnosti zlepšenia aktuálneho stavu. Prednes svoje požiadavky a informuj dav o možnostiach, ktoré môžu všetci prítomní urobiť. Nezabudni sa všetkým poďakovať a vyzvať ich v ďalšom sledovaní problému a aktívnom zapájaní sa.

Dobré príklady z praxe

Najznámejšie protesty sa uskutočnili počas prepuknutiu kauzy Gorila, kedy sa zhromaždení vo viacerých mestách na Slovensku zúčastnili tisícky ľudí. Pravidelné protesty o sile niekoľko stoviek ľudí prebiehali i po prevalení kauzy Bašternák. Protesty síce neovplyvnili spravodlivé prešetrenie káuz, poukázali však na problém korupcie a domohli k rozšíreniu identity tých, ktorí sú do nej zapletení. Rovnako známe sú každoročné antifašistické mobilizácie, ktorých sa taktiež zúčastňujú stovky ľudí dávajúcich najavo svoj nesúhlas s xenofóbiou, extrémizmom a netolerancii. O prípadoch, kedy došlo k porušeniu práva zhromažďovať sa ako i jeho následnej náprave sa možno dočítať tu.

Ďalšie zdroje