Ako na to?

1. Vyber pálčivú tému a stanov si cieľ

Možnosť otvoreného listu využi v situácii, keď chceš pritiahnuť pozornosť spoločnosti na neriešený problém. Uverejnením takéhoto listu zároveň deklaruješ, že doterajšie kroky tých, ktorí majú možnosť meniť veci neviedli k zmenám a že snaha o diskusiu zlyhala. Mal by si preto túto možnosť využiť až po tom, čo si sa pokúšal s relevantnými osobami nejako komunikovať, resp. si neúspešne apeloval na zmenu aktuálneho stavu. Keďže pre úspech listu potrebuješ podporu verejnosti, vyber si tému o ktorej si presvedčený, že dokáže dostatočne dvihnúť tlak ľuďom v tvojom okolí. Nemýľ si však otvorený list s formou osobného súboja a publikuj ho len v prípadoch, ktoré sa týkajú verejného záujmu. Je totiž rozdiel, ak máš jednu nepríjemnú skúsenosť s konkrétnou pracovníčkou miestneho úradu, alebo pokiaľ sú konkrétne kroky tohto úradu vo všeobecnosti neefektívne. Svoj list za žiadnych okolností neber len ako možnosť posťažovať sa a stanov jasný cieľ, za akým účelom sa ho chystáš publikovať:
  • Poukázanie na problém a upozornenie verejnosti a zodpovedných je samozrejmosťou každého verejného listu. Niekedy sú však politické rozhodnutia robené „od stola“, bez priamych skúseností v danej oblasti či téme a politici si sami nemusia uvedomovať chyby v ich postupoch. Preto je dôležité upovedomiť adresáta o problémoch, s ktorými sa ľudia v praktickom živote potýkajú a prebudiť v ňom záujem situáciu vyriešiť.
  • Žiadanie nápravy zväčša vo veci, ktorá je dlhodobo natoľko nefunkčná či neefektívna, až sa situácia stáva čoraz viac neúnosnou.
  • Vyvodenie zodpovednosti osoby s verejnou funkciou, ktorá sa dopustila prehrešku voči spoločnosti, alebo jej správanie nebolo zlučiteľné s výkonom verejnej funkcie (napr. primátor mesta vystúpil s rasistickým prejavom).
  • Požadovanie transparentnosti v prípade, kedy to zákon jasne stanovuje, resp. v prípade ak existuje v občianskej spoločnosti podozrenie, že by zverejnenie takýchto informácií mohlo ukazovať na nekalé praktiky.

2. Zvoľ správneho adresáta

Otvorený list má najväčší zmysel vtedy, pokiaľ je jeho adresátom kompetentná osoba alebo inštitúcia. Ak je to možné, adresuj ho jednej konkrétnej osobe. Radšej napíš otvorený list vytipovanému poslancovi, ktorý je v téme aktívny, než napríklad celej Národnej rade SR. Adresát tak bude cítiť väčšiu zodpovednosť a osoba pracujúca s danou témou sa nebude mať možnosť schovať v dave kolegov. Zároveň vyber takého adresáta, ktorý má reálne možnosť niečo zmeniť. Takisto podľa dôvodu písania listu by si mohol vybrať adresáta ktorý sa orientuje v danej téme a teda ho pravdepodobne skôr zaujmeš. Pokiaľ by si chcel upozorniť napr. na korupciu v nemocnici, adresátom listu by mohol byť poslanec, ktorý sa venuje téme korupcie, či minister zdravotníctva alebo spravodlivosti.   

3. Pusti sa do písania!

Keď si už našiel tú správnu tému i adresáta, pred napísaním listu si k téme naštuduj čo najviac relevantných informácií. Nikdy neargumentuj neoverenými faktami a už vôbec nezavádzaj. I keď má byť tento list po štylistickej stránke skôr formálny a doplnený o potrebné informácie z danej oblasti, píš ho zrozumiteľne. Nezabúdaj, že okrem adresáta potrebuješ zaujať i verejnosť. Tvoj hnev je určite spravodlivý, no radšej sa dvakrát nadýchni a vynechaj osočovanie či citové vydieranie. Neboj sa však použiť slovník zdôrazňujúci vážnosť situácie. Tento priestor by si však nemal využiť len na vypustenie dlhodobo dusenej frustrácie. Navrhni preto čo najlepšie riešenia zlého stavu. Osnova listu je na tebe, určite by si však v obsahu nemal vynechať nasledovné body:
  • Dôvod, prečo ťa táto téma trápi. Ako sa ťa problém priamo dotýka, akú skupinu v spoločnosti jeho písaním zastupuješ, aké sú tvoje ďalšie motívy.
  • Dôvod výberu adresáta. Priestor na poukázanie zodpovednosti adresára v danom probléme, pripomenutie jeho povinností a kompetencií, alebo viera v jeho charakter či pochopenie tvojej situácie.
  • Opis aktuálneho stavu vecí. Krátke zhrnutie problému podložené všetkými potrebnými a pravdivými informáciami. Vysvetlenie, ako daná vec škodí spoločnosti, prečo je situácia vážna a čo sa bude diať, ak sa nebude riešiť.
  • Navrhované riešenia. Čo a ako by sa malo podľa teba zmeniť, výzva k vyvodeniu zodpovednosti.
Keďže ide o dokument, ktorý má byť zverejnený a čo najviac šírený, daj si pozor na gramatické chyby a pre istotu si ho niekoľkokrát s miernym časovým odstupom po sebe prečítaj. List by nemal byť dlhý a mal by byť písaný zrozumiteľne a výstižne.

4. Signatári

Tvojej veci len pomôže, ak list podpíše čo najviac dôležitých osobností. Ešte pred zverejnením jeho obsah prediskutuj s mimovládnymi organizáciami, alebo aj štátnymi inštitúciami, ktoré sa denno-denne stretávajú s rovnakým problémom a požiadať ich o podpísanie. Tiež sa neboj osloviť verejne známe osoby, ktorých podpis by tvojmu listu mohol dodať väčšiu legitimitu. Vyberaj ich však podľa obsahového zamerania listu. Pokiaľ sa napr. problém ktorý chceš listom vyriešiť týka vnútorných záležitostí nejakej inštitúcie, zozbieraj pod neho čo najviac podpisov jej zamestnancov. List odošli a uverejni po zozbieraní čo najväčšieho množstva takýchto podpisov. Samozrejme ho ľudia môžu podpisovať i po jeho zverejnení.

5. Uverejni ho!

Okrem toho, že svoj otvorený list zašleš jeho adresátovi, uverejni ho na všetkých dostupných kanáloch. Okrem sociálnych sietí využi aj spravodajské portály, tlačové agentúry, zašli list všetkým (miestnym) médiám ako i inštitúciám, ktoré sa venujú problémovej téme. Požiadaj o jeho šírenie spriatelené mimovládky a pokiaľ je list písaný v mene širšej verejnosti alebo konkrétnej skupiny obyvateľstva, určite pri jeho zverejnení vyzvi k tomu, aby sa pod neho podpísal každý občan, ktorý je stotožnený s jeho obsahom a taktiež ho odoslal adresátovi.

Ďalšie tipy a triky

Využi ďalšie možnosti občianskeho aktivizmu. Daj zodpovednej osobe či inštitúcii čas na spätnú väzbu či zmenu, no ak sa nič nebude diať, alebo odpoveď nebude dostačujúca, zorganizuj v tejto veci demonštráciu, spusti petíciu, napíš doplňujúci blog.

Dobré príklady z praxe

Pozitívnym príkladom dobre napísaného otvoreného listu sa stal prípad mladého evanjelického farára Jakuba Pavlúsa, ktorému nebola predĺžená pracovná zmluva len preto, že sa zastal párov inej než heterosexuálnej orientácie. Prepustením zo zamestnania v čase, keď sa mu s manželkou narodili dvojičky, sa rodina dostala do náročnej životnej situácie. Otvorený list teológov z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dopomohol k zmedializovaniu tejto kauzy, členovia náboženskej obce mali možnosť podporiť Pavlúsa a vďaka následnej finančnej zbierke ktorú zorganizoval jeden zo signatárov sa rodina dostala z akútnej krízovej situácie.