Ako na to?

1. Porozumej problematike

Prv ako sa pustíš do vzrušujúcej misie hľadania prepojení medzi vlastníkmi firiem a mestskými poslancami, mal by si vedieť, čo všetko obnáša. Problematika konfliktu záujmov totiž nie je prechádzka ružovou záhradou.
 • Konflikt záujmov predstavuje situáciu, kedy hrozí riziko uprednostniť osobný záujem verejného funkcionára pred verejným záujmom. Prítomnosť vzťahov osobného charakteru (od kamarátskych známostí po rodinné prepojenia) môže ovplyvniť rozhodovanie. Je to teda konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými cieľmi, a keďže nemusí, no môže, predstavovať ohrozenie verejného záujmu, spravidla mu treba predchádzať (napr. členom výberovej komisie verejného obstarávania nemôže byť jeden z uchádzačov daného obstarávania).
 • Verejný funkcionár je osoba, ktorá sa v rámci svojej práce stará o presadzovanie a ochranu verejného záujmu. Zároveň však má také právomoci, ktoré jej dovoľujú rozhodovať o narábaní s verejnými zdrojmi, alebo sa podieľať na dôležitých rozhodovacích procesoch. Presné informácie o profesiách, ktoré sem spadajú, ako aj nezlučiteľnosti týchto funkcií s inými činnosťami nájdeš v Zákone o ochrane verejného záujmu. Pochopiteľne tu okrem vrcholových politikov a úradníkov patria napr. starostovia obcí  či poslanci zastupiteľstiev.
 • Hrozby, ktoré vznikajú pri neriešení konfliktu záujmu môžu mať pre spoločnosť ničivé dopady. Konflikt záujmu môže viesť ku korupcii alebo zneužitiu právomoci verejného činiteľa. Typické príklady rizík predstavuje napr. pridelenie verejného obstarávania vopred dohodnutej firme, ktorá nemusí byť taká kvalitná, alebo cenovo výhodná, ako iné firmy, zvýhodňovanie vo forme udelenia rôznych výnimiek či zrýchleného vybavenia povolení, nespravodlivé prerozdeľovanie dotácií, alebo naopak odpustenie dlžôb.  

2. Nájdi podozrivé zmluvy

Pokiaľ si sa rozhodol stať sa strážnym psom priestoru v ktorom žiješ, prezri si zmluvy, ktoré uzavrelo mesto, mestské podniky alebo tvoja škola a zameraj sa na možné prepojenia vlastníctva firiem a ich dodávateľov na poslancov, primátora a pod. Zoznam, z ktorého môžeš čerpať pri hľadaní zmlúv nájdeš v zdrojoch nižšie. Všeobecne sa však najčastejšie uverejňujú potrebné dokumenty v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webových stránkach svojej samosprávy, školy, či firiem. Inštitúcie, ktoré nepatria pod centrálnu štátnu správu často zverejňujú svoje zmluvy práve na svojich domovských weboch, a nie v centrálnom registri. Na čo sa pri zmluvách sústrediť?
 • Firmy - zisti, kto je vlastníkom firmy, ktorá je jednou zo strán zmluvy, kto je jej dodávateľom, alebo kto stojí za prenájmom priestorov, ktoré mesto poskytlo pod cenu.
 • Personálne obsadenie verejného obstarávania - aké bolo zloženie komisie, ktorá mala na starosť napr. verejnú súťaž. Pokiaľ sú podmienky súťaže podozrivé (napr. sú príliš špecifické a očividne „pasujú“ len jednej firme), vypátraj, kto ich tvoril.
 • Spôsob výberu dodávateľa. Zákon o verejnom obstarávaní udáva prípady, kedy vzniká povinnosť verejne obstarávať a kedy môže dôjsť k nákupu bez vyhlásenia verejnej zákazky. Ubezpeč sa preto, že sa tak stalo podľa pravidiel. Pokiaľ nie, mohlo sa tak stať práve kvôli priateľským vzťahom medzi obstarávateľom a dodávateľom. Bližšie informácie nájdeš v našom manuály o kontrole tendrov (presmerovanie), no i bez neho by si mal mať aspoň nejakú predstavu o výbere dodávateľov:

Veľké zákazky sa musia verejne vyhlásiť vo vestníku a majú finančné limity.

Stredné zákazky a bežné produkty sa nachádzajú na  elektronickom trhovisku.

Zákazky od 1000 do 20 000 eur a nebežné produkty podliehajú prieskumu trhu.

 • Suma - pokiaľ inštitúcia, ktorej dokumenty kontroluješ, nakupovala tovary či služby, prieskumom trhu ľahko zistíš, či neboli predražené. Taktiež sa sústreď na to, či vybraná firma neposkytuje svoje služby inde lacnejšie, alebo nemá jednoduchá služba trvať zbytočne veľa hodín, za ktoré treba platiť. Naopak, pokiaľ je obsahom zmluvy niečo, čo poskytuje mesto (napr. prenájom priestorov), zisti, či tak nebolo urobené pod cenu. Pokiaľ objavíš neprimerané narábanie s verejnými zdrojmi, nemusí to automaticky znamenať konflikt záujmov. Je to však jeden z možných varovných signálov, preto sa pri takejto zmluve ďalej sústreď na identifikovanie kľúčových osôb.
Okrem tohto existujú ďalšie podozrivé signály, ako napr.:
 • Zisk firmy z tohto predaja je významne väčší ako u iných firiem v porovnateľnom odvetví (napríklad zisk 30% je vo väščine odvetví nedosiahnuteľný).
 • Zmluvy obsahujú klauzuly, kvôli ktorým ich je nemožné zrušiť, resp. je to veľmi ťažké a pre mesto či inštitúciu finančne veľmi náročné.
 • Zmluvy sú uzavreté na dlhšie časové obdobie (viac ako 4 roky).
 • Suma faktúr, ktoré boli firme preplatené, je vyššia ako zmluvná cena, ktorá firme mala byť zaplatená (faktúry nájdeš na webovej stránke danej inštitúcie)

3. Zisti identitu kľúčových osôb

Ak máš pri nejakej zmluve tušenie, že je predražená alebo nie je uzavretá v súlade s verejným záujmom, alebo sa ti niektoré mená zdajú podozrivo známe, prever, či neexistuje medzi obstarávateľom a dodávateľom konflikt záujmov. Vlastníctvo firiem si môžeš preklepnúť jednoducho na Obchodom registri, kde môžeš vyhľadávať podľa obchodného mena (t.j. názvu firmy), ako i jednotlivých osôb: snimka-obrazovky-2017-03-31-o-22-50-07 Po následnom kliknutí na meno funkcionára firmy sa ti ukážu všetky potrebné údaje: snimka-obrazovky-2017-03-31-o-22-51-10 Následne by si mal preveriť vzťahy zainteresovaných osôb. Môžeš si prezrieť výpisy firmy či dodávateľa, pričom je ideálne pracovať s úplným výpisom z Obchodného registra, ktorý ukazuje aj bývalých funkcionárov firiem (označení sú modrou farbou). Taktiež využi Google vďaka ktorému môžeš zistiť, či sa o vzťahu verejného činiteľa a tebou vybranej osoby nepísalo.

4. Komunikuj s účastníkmi

Nájsť spojitosť napr. medzi zmluvnými stranami ešte nemusí znamenať oheň na streche. Ak máš pocit, že si narazil na konflikt záujmov, otvorene sa obe strany napr. formou formálneho e-mailu opýtaj na ich vzťah - či ho oni sami nepovažujú za konflikt záujmov a či boli v problematickej zákazke dodržané všetky zákonom stanovené pravidlá. Ak ťa odpovede neuspokoja, mal by si sa následne pokúsiť zistiť, ako sa vyberal dodávateľ, alebo prečo došlo napr. k zníženiu ceny pre poskytovanie služieb súkromníkovi zo strany mesta. Viac sa dozvieš v našom manuály o verejnom obstarávaní.

5. Ak je situácia vážna, informuj štátne orgány

Ak si si istý neférovým postupom, podaj podnet na preverenie situácie relevantnému subjektu, napr. obecnému či mestskému zastupiteľstvu, rade školy, kontrolnej rade, a pod. Ak nedôjde k náprave a vyvodeniu dôsledkov, tvoje podozrenie zostáva silné a ide o veľké množstvo peňazí, podaj podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný Úrad, alebo podaj trestné oznámenie na polícii.

Ďalšie tipy a triky

➤ Poznaj problematiku konfliktu záujmu. Nezabúdaj, že starosta, primátor a mnoho ďalších funkcionárov nemôžu byť počas výkonu verejnej funkcie členmi dozorného, alebo štatutárneho orgánu súkromnej spoločnosti. Starosta však zároveň môže byť živnostníkom. Porušenie zákona treba podnetom oznámiť obecnému zastupiteľstvu.

➤ Prelustruj výročné správy. Mnohé akciové spoločnosti ako i štátne organizácie ich zverejňujú na svojich internetových stránkach a tiež v nich môžeš nájsť užitočné informácie

➤ Nauč sa používať Google. Exituje ľahký tip, ako hľadať cez Google prepojenie na konkrétne osoby či firmy a to z rôznych typov stránok:

Ak chceš vyhľadávanie zo slovenských či českých stránok, napíš meno osoby či formy do úvodzoviek hore a k nim pridaj kľúč site:sk, resp. Site:cz.

Ak chceš hľadať osoby či firmy na vládnych portáloch, použi kľúč site:gov.sk

Verejné obstarávanie firiem môžeš nájsť na google pomocou kľúča site:uvo.gov.sk

Vyskúšaj dať do úvodzoviek aj mená zástupcov obce spolu s firmami či podnikateľmi, na ktorých by mali byť prepojení.

snimka-obrazovky-2017-03-31-o-22-59-35

Ďalšie zdroje

Typy na dôležité webové stránky Zdroje informácií o osobách Zdroje informácií na vyhľadávanie informácií o schránkových firmách a investigatívy prepojenej na zahraničie